Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po desiatich rokoch sa priamo na SvF vracia Česko - slovenská ŠVOČ v matematike a informatike, ktorej usporiadateľom je v tomto roku naša fakulta. Súťaž sa bude konať prezenčne v pondelok 23. mája 2022. Účasť divákov je tento rok opäť vítaná. Tešíme sa na vás!

Vyhlasovateľom súťaže ŠVOČ je Česká matematická společnost, sekcia Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť, sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke podujatia www.math.sk/svoc2022.

Organizačný výbor ŠVOČ

22. ročník česko - slovenskej ŠVOČ v matematike a informatike