Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenský zväz výrobcov tepla

VYKUROVANIE 2017

viac informácií TU

Zásobovanie teplom – Celospoločenský fenomén
6. - 10. marec 2017
Grand Hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry
(1715)
Vás pozývajú na 25. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu