Prejsť na obsah
Dianie na SvF

ZÁŠTITU NAD 25. ROČNÍKOM SÚŤAŽE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY A POZEMNÉHO STAVITEĽSTVA PREVZALA PREZIDENTKA SR ZUZANA ČAPUTOVÁ.

Témou aktuálneho ročníka je P/REZIDENTSKÁ REZIDENCIA.

Cieľom súťaže je priniesť rôzne pohľady na to, ako by mohla bývať hlava štátu dôstojne, v zodpovedajúcom štandarde a v súlade s potrebnou bezpečnosťou. Projekty majú prezentovať varianty priestorových riešení, ktoré sa ponúkajú na danom pozemku pod Slavínom, v súlade s celosvetovými trendami podobného typu bývania vysokej diplomacie a najvyššieho predstaviteľa štátu. Nápady môžu byť inšpiratívne pri ďalšom rozhodovaní a pri hľadaní definitívneho riešenia v súvislosti s budúcnosťou prezidentskej rezidencie.

Prezidentská rezidencia by mala byť architektúrou „spolupracujúcou“, čiže premenlivou v čase a zároveň identifikujúcou sa s dobou a svojimi obyvateľmi. 

Motto súťaže:

„Reálny pohľad do reálneho sveta architektúry, reálny pohľad do sveta života hlavy štátu, jej kontinuálneho balansovania medzi súkromným a služobným. Plný architektonickej invencie, porozumenia prezidentským potrebám, povinnostiam i túžbam.“

Kompletné zadanie súťaže nájdete na stránke https://www.ytong.sk/vysokoskolska-sutaz-ytong.php

Registrácia súťažiacich prebieha prostredníctvom tohto linku (po registrácii dostanú heslo pre otvorenie kompletných podkladov súťaže, ktoré sú k dispozícii a budú priebežne dopĺňané): https://www.ytong.sk/registracny-formular-studentska-sutaz.php

Exkurzia a prezentácia k súťaži Xella 2019/2020

Exkurzia s návštevou riešeného pozemku a jestvujúcej prezidentskej vily na Slavíne a vstupná prezentácia k téme za prítomnosti vedúceho Kancelárie prezidenta SR p. Štefana Rozkopála sa bude konať dňa 5. 11. 2019  o 10:30 v Aule Emila Belluša na Fakulte architektúry STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava. 

Následne po prezentácii témy bude možné organizovane v skupinách po 25 osôb navštíviť riešený pozemok a vilu s možnosťou fotografovania (za dodržania podmienky, že fotografie nebudú poskytnuté tretím stranám a využité na komerčné účely). NEVYHNUTNÁ BUDE POVINNÁ REGISTRÁCIA NA EXKURZIU NA WEBOVÝCH STRÁNKACH SPOLOČNOSTI XELLA – SLEDUJTE STRÁNKU https://www.ytong.sk/vysokoskolska-sutaz-ytong.php

25. ročník medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Xella  

Text: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., odborný garant súťaže, FA STU a Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD., koordinátorka súťaže na SvF STU