Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať k aktívnej účasti na sympóziu STRECHY 2020 ako prednášateľovSympózium už tradične organizuje Cech strechárov Slovenska (CSS). Bližšie informácie sú v prílohách. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Kanceláriu CSS.

STRECHY 2020, 27. Bratislavské sympózium o strechách budov
Téma: VLASTNOSTI KVALITNEJ STRECHY
Termín: 25. - 26. 11. 2020 (streda, štvrtok)
Miesto: BRATISLAVA, hotel Bratislava

Pozvánka PDF

Záväzná prihláška - prednášateľ PDF

27. Bratislavské sympózium o strechách budov - STRECHY 2020

Text: Ing. Lukáš Bosák, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF STU