Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zriaďovatelia Inžinierskej ceny: Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

3. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY 2012/2013

za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2012/2013.

Jej predmetom je zapojenie fakúlt univerzít na Slovensku do celoštátnej Ceny v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.

Zámerom udeľovania  Ceny  je motivácia k zdravému súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave projektovania v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb v profesionálnej kariére autorizovaného inžiniera Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Cenu  udeľuje odborná porota študentovi absolventského inžinierskeho štúdia fakúlt dotknutých univerzít len v Slovenskej republike, a to Stavebnej fakulty, Strojníckej fakulty a Elektrotechnickej fakulty.

Kritériá hodnotenia prác odbornou porotou:
1. Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
2. Tvorivý prístup k riešenému problému.
3. Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia dotknutých fakúlt univerzít odporučia najlepšie do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe fakultnej nominácie vyberie z nich tri najlepšie a pošle ich organizátorovi Ceny do štátneho kola.

Najlepšej diplomovej práci udelí odborná porota Inžiniersku cenu 2012/2013 a jej autor bude nositeľom laureáta Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2012/2013 s možnosťou jeho uvádzania v referenciách. Jej súčasťou je finančná odmena vo výške 800,- € a diplom. V druhom ročníku porota udelí aj tri čestné uznania s finančnou odmenou po 400,- € a diplomy.

Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác a účasťou ich autorov i hostí sa uskutoční do 30. novembra 2013 v bratislavskom sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Viac informácií v prílohe.

Štatút inžinierskej ceny roka štatút

Vyhlásenie inžinierskaj ceny roka vyhlasenie