Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave usporiadala pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a Dňa boja za slobodu a demokraciu v poradí už 3. ročník squashového turnaja bratislavských vysokých škôl.

Turnaj slávnostne otvoril dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. A. Kopáčik
PhD.. Športovej súťaže sa zúčastnilo 18 študentov, sponzorsky ju podporili firmy EYE Car,
Konrad a POWER King.

Výsledky turnaja:

  1. Katriňák Tomáš FCHPT STU
  2. Eckhart Martin FA STU
  3. Miťko Pavol SvF STU , Lukačovič Róbert SvF STU