Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s BIM asociáciou Slovensko pripravili už 3. ročník prezentačnej akcie pre študentov vysokých škôl - BIM4FREE. Akcia sa konala dňa 23.11.2016 o 17:00 na SvF STU v Bratislave v bývalej miestnosti BAT. 

Tak ako po minulé roky, prišlo na túto akciu napriek neskorej hodine viac ako 200 študentov. Podujatie otvoril prodekan SvF - doc. Peter Makýš, ktorý vysvetlil študentom dôvody, prečo sa zaoberať témou Building Information Modeling, priblížil aktuálny stav v praxi a upozornil na vysoký dopyt po absolventoch s týmito vedomosťami a zručnosťami.

Následne vedúci katedry KPS, prof. Boris Bielek, informoval prítomných študentov o pláne zavedenia BIM do výučby v rámci záverečných prác.

Prednášku o základných princípoch BIM (Informačné modelovanie stavieb) zabezpečil Ing. Tomáš Funtík. Zdôraznil, že BIM nie je len o projektovaní v 3D, ale najmä o zdieľaní a vhodnej forme výmeny informácií v rámci životného cyklu stavby. Študenti sa tiež mali možnosť dozvedieť viac o kurzoch na BIM projektovanie (Allplan, Archicad, Revit), ktoré budú prebiehať v letnom semestri, ako aj o tom, ako dokončiť BIM model tak, aby bolo možné prezentovať svoju prácu prostredníctvom Virtuálnej reality.

Na podujatí sa tiež študenti dozvedeli, ako je možné BIM využiť pri veľkých developerských projektoch. Svoje skúsenosti z praxe prezentoval Ing. Peter Marčok z HB REAVIS. Podelil sa o informácie o aktuálnom stave implementácie BIM u nich vo firme a detailnejšie sa zameral na technický stav parametrických objektov  a súvisiacich špecifikáciách. Upozornil najmä na problém s formou modelovania jednotlivých objektov a prílišnej, ale aj nepostačujúcej detailnosti.

Podporu Virtuálnej reality prostredníctvom prednášky, zapožičania techniky a konzultácií zabezpečil ateliér ARCHSTYL. Priniesli pohľad na túto problematiku a jej význam pri prenose emócie na klienta a tiež pri šetrení financií v súvislosti s developerskými projektami. Za prednášku ďakujeme Ing. Juraj Krčovi a Ing. Miroslavovi Laurovi.

Za podporu a prednášky ešte raz ďakujeme ateliéru ARCHSTYL a HB REAVIS a tiež zástupcom predajcov softvérov na BIM projektovanie.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka