Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Tibor Lieskovský, z Katedry geodetických základov Stavebnej fakulty STU, dlhodobo využíva svoje znalosti a zručnosti v oblasti kultúrneho dedičstva na Slovensku aj v zahraničí. Jedným z takýchto projektov je vytváranie 3D modelov archeologických lokalít pre Pamiatkový úrad SR (PÚSR) s využitím dát leteckého laserového skenovania (lidar), ktoré poskytuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a Národné lesnícke centrum.

PÚSR pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie (17.10.2020) zverejnil modely archeologických lokalít. 3D modely hradísk, hradov či protitureckej pevnosti sú zverejnené na platforme Sketchfab, a to vrátane popisu od odborníkov na danú lokalitu – archeológov a archeologičiek, ktorí poznajú stav v teréne, výsledky archeologických výskumov, aj rôzne zaujímavosti a kuriozity. Verejnosti sa tým otvára možnosť dozvedieť sa viac o lokalitách, z ktorých niektoré patria už teraz medzi obľúbené miesta na vychádzky alebo sú súčasťou turistických či náučných chodníkov.

  

Expertné vizualizovanie lidarových dát a tvorba 3D modelov má však význam aj v archeologickom bádaní: na modeloch sa dajú objaviť dosiaľ nepoznané súčasti lokalít ako sú v teréne nevýrazné valy, terasy, či zaniknuté staré cesty. Tieto neznáme a neprebádané miesta sú však aj dôvodom, prečo sa pri niektorých lokalitách otáľa s ich zverejnením. Archeologické náleziská bývajú vykrádané amatérskymi „hľadačmi pokladov“ s detektormi kovov, čím znemožňujú spoznanie minulosti zaniknutých lokalít a života ľudí, ktorí ich kedysi obývali. Súčasťou zverejňovania 3D modelov je preto aj snaha zvýšiť povedomie o ochrane archeologického kultúrneho dedičstva.

Medzi archeologickými lokalitami na Sketchfabe nájdete: protitureckú pevnosť Nové Zámky, významnú križovatku ciest „Zvolenskú bránu“ s Pustým hradom a hradiská a hrady Michalov vrch, Skalka pri Kočovciach, Kostrín, Šiance, Pajštún, Sitno, Starý Koňuš, Molpír, Zobor, Žibrica, Veľký LysecVeľký Tribeč, Neštich a Biely Kameň.

Text a foto: Ing. Alexandra Rášová, PhD., Katedra geodetických základov SvF STU