Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave usporiadala pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov a Dňa boja za slobodu a demokraciu v poradí už 4. ročník turnaja bratislavských vysokých škôl v squashi. Turnaj slávnostne otvoril prodekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. Boris Bielek, PhD. Squashového turnaja sa zúčastnilo 16 študentov, sponzorsky ho podporili Rektorát STU a firmy EYE CAR, KR - Konrad, Powerking, Body Energy club a Fitcentrum Bezinka.

Výsledky turnaja:

MUŽI

  1. GAŠPARÍK Tomáš - Paneurópska škola práva Ba
  2. KATRIŇÁK Tomáš - Chtf STU Ba
  3. KOLÁR Tomáš - Masarykova univerzita Brno

ŽENY

  1. KAMODYOVÁ Jana -  FEI STU Ba
  2. MIGAĽOVÁ Dominika - FA STU Ba
  3. KADUČÁKOVÁ Mária - FA STU Ba