Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Podmienky súťaže:

  • Študent 5.ročníka počas akademického roka 2016/2017
  • Použiť aspoň jeden okruh detailov Equitone a obkladový materiál Equitone na fasádu
  • Výsledkom spracovania Projektu bude poster v printovej a elektronickej forme vo formáte PDF.

Vybraté práce budú ocenené nasledovne:

  1. miesto – finančná hotovosť v sume 500 eur
  2. miesto – finančná hotovosť v sume 400 eur
  3. miesto – finančná hotovosť v sume 300 eur

Víťaz online hlasovania verejnosti získa tablet.

Vyhodnotenie:

  • vyhodnotenie Projektu vyučujúcim a jeho ohodnotenie pred skončením akademického roku 2016/2017
  • ohodnotené Projekty známkou A / B postúpia do užšieho výberu a finálového kola vyhlasovateľa súťaže
  • Vyhodnotenie výsledkov v spolupráci s odbornou medzinárodnou porotou

Hlavné hodnotiace kritériá projektov:

Dôraz sa kladie hlavne na architektonicko-stavebné riešenie

výber typu stavby (administratíva, škola...), tvar budovy, osadenie budovy, hmotová kompozícia, plánované využitie, vnútorná dispozícia, napojenie na infraštruktúru, použitie detailov Equitone a fasádneho obkladu Equitone, technické riešenie.

 

link na info o súťaži:  www.equitone.sk/sutaz/

EQUITONE – originálne odvetrané fasády.