Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si informovať Vás o jedinečnej akcii k 7.RP:

Európska výskumná rada: filozofia a misia

V stredu 11. januára o 14.00 sa v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste uskutoční spoločné zasadnutie Učenej spoločnosti a Slovenskej akademickej spoločnosti.
Na zasadnutí odznie prednáška podpredsedu Európskej výskumnej rady (ERC) Prof. Dr. Pavla Exnera, DrSc. na tému Európska výskumná rada: filozofia a misia
(a účasť nových členských krajín)
.

Prednáška bude doplnená o praktickú prezentáciu pravidiel podávania grantov a zostavovania návrhov, finančných pravidiel, a ochrany duševného vlastníctva, ktorej autorkou je p. Petra Peroutková - koordinátorka NCP v Technologickom centre Akademie vied ČR.

O akcii dnes emailom informovala Mgr. Jarmila Tiosavljevičová, tajomníčka podpredsedu ERC prof. Pavla Exnera.

http://www.us.sav.sk/drupal/?q=node/233