Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 5.12.2019 sa na našej fakulte uskutočnil 9. ročník plaveckých pretekov o pohár dekana SvF STU, ktoré zorganizovala Katedra telesnej výchovy (KTVY) Stavebnej fakulty. Podujatie prišiel slávnostne otvoriť prodekan pre rozvoj fakulty doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD., ktorý poprial všetkým účastníkom športovú atmosféru a veľa úspechov v prekonávaní osobných rekordov.

Celkovo sa Majstrovstiev SvF STU zúčastnilo 40 poslucháčov, ktorí štartovali v štyroch individuálnych disciplínach a v dvoch štafetách. V mužskej kategórii sa súťažilo v disciplínach 50 m voľný spôsob, 50 m prsia, v ženskej kategórii 25 m voľný spôsob, 25 m prsia. V plaveckých štafetách muži plávali 4 x 50 m voľný spôsob a ženy 4 x 25 m voľný spôsob.

Pretekári, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v individuálnych disciplínach, získali medaily a diplomy, víťazi v štafetách diplomy a poháre.

V mužskej štafete sa podarilo vytvoriť nový rekord SvFčas 1 : 51,91 s, v zložení Lederer L., Grman M., Fazekaš T., Szabó M. Tak isto aj v ženskej štafete padol nový rekord SvF – čas 1 : 06,96 s, v zložení Belicová G., Vallová K., Fajčíková J., Šebejová Z. Všetkým členom víťazných štafiet srdečne blahoželáme!

V rámci programu Erasmus+ sa plaveckých pretekov zúčastnili aj zahraniční študenti Puline PiroëlleMiriam Iturralde, Maelis Thiebaut a Ilja Ronzhin, ktorí svojim plaveckým umením preverili zdatnosť a pohybovú zručnosť našich, slovenských plavcov.

Príjemným zavŕšením slávnostného príhovoru bolo vystúpenie sólistu opery SND p. Mgr. art. Tomáša Juhása, ktorý prijal pozvanie a svojím zvučným tenorom spríjemnil všetkým predvianočnú atmosféru, za čo mu patrí naše úprimné poďakovanie.

Slová vďaky patria aj dekanovi SvF STU prof. Ing. Stanislavovi Unčíkovi, PhD., ktorý finančne podporil organizačnú prípravu plaveckých pretekov. Veľké poďakovanie patrí kolegyniam KTVY Mgr. Zite Herzánovej, Mgr. Barbore Bartolčičovej, PhD., Mgr. Zuzane Herzánovej, ako aj študentom SvF STU (technická čata) Laure Podsedlej, Kristíne Rydza, Františkovi Knápekovi a Ľubošovi Stracovi.

Ďakujeme všetkým súťažiacim, ako aj divákom, ktorí prišli a vytvorili príjemnú športovú atmosféru. Už teraz sa tešíme na jubilejný 10. ročník Majstrovstiev Stavebnej fakulty STU v plávaní.

Výsledky

Disciplíny

50 m voľný spôsob muži

 1. Lukáš Lederer 26,12
 2. Matej Grman 26,96
 3. Tadeáš Fazekaš 27,68

25 m voľný spôsob ženy

 1. Karolína Vallová 15,28
 2. Gabriela Belicová 16,67
 3. Júlia Fajčíková 17,27

50 m prsia muži

 1. Lukáš Lederer 33,71
 2. Matej Grman 34,08
 3. Tadeáš Fazekaš 38,20

25 m prsia ženy

 1. Karolína Vallová 19,42
 2. Gabriela Belicová 20,16
 3. Puline Piroëlle 21,07

Štafeta

4 x 50 m voľný spôsob muži

 1. M. Szabó, L. Lederer, M. Grman, T. Fazekaš 1 : 51,91 (nový rekord SvF)
 2. M. Mackovič, F. Podolský, A. Lovich, K. Mareš 2 : 15,44
 3. J. Fecko, Z. Szabó, S. Paulík, O. Bako 2 : 18,72

4 x 25 m voľný spôsob ženy

 1. K. Vallová, J. Fajčíková, Z. Šebejová, G. Belicová 1 : 06,96  (nový rekord SvF)

Všetkým srdečne blahoželáme!

Text: Mgr. Helena Čepová, riaditeľka pretekov, Katedra telesnej výchovy SvF STU,
Foto: Mgr. Valéria Kocianová, SvF STU