Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V piatok 31. mája 2019 o 11.00 hod., priamo v pracovni dekana, sa opäť raz spomínalo. Tentoraz sme si pripomenuli 90. narodeniny doc. Ing. Ing. Emila Holuba, CSc., dlhoročného pracovníka Katedry betónových konštrukcií a mostov. Keďže sám oslávenec sa tohto stretnutia vzhľadom na zdravotný stav nemohol zúčastniť, zastúpil ho jeho syn Ing. Ivan Holub, tiež absolvent našej fakulty, ktorý v stopách svojho otca viedol aj svojho syna a teraz spoločne pracujú vo vlastnej statickej kancelárii.

Z pavučiny spomienok na otca: "Mimochodom, otec bol známy tým, že ako pedagóg presadzoval metódu ukáž a naučíš. Sám našiel prvý impulz k štúdiu techniky, keď ako mladý chlapec brigádoval na stavbe Vážskej kaskády, kde sa využívala železnica a stavebný inžinier, ktorý mal stavbu pri Novom Meste nad Váhom na starosti, dokázal okrem stavebných detailov naskočiť aj do rušňa a uviesť ho do chodu, keď to bolo potrebné. To mu ako mladému učarovalo a doviedlo ho na Stavebnú fakultu, kde po ukončení štúdia ostal pôsobiť ako pedagóg."

Za prítomnosti prodekanky doc. K. Gajdošovej a vedúceho katedry prof. J. Halvoníka mu dekan prof. S. Unčík odovzdal striebornú medailu fakulty a pamätný list.