Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si dať vám do pozornosti už tradičné medzinárodné podujatie s názvom

9th International PhD & DLA Symposium 

určené najmä (ale nielen) doktorandom organizované Univerzitou v Pecsi (Maďarsko)

21. – 22. októbra 2013.

Je to renomované fórum osobitne vhodné pre prezentáciu výsledkov aktuálneho výskumu mladých odborníkov v inžinierskych vedách, informačných technológiách a architektúre. Záujemcovia môžu poslať krátke abstrakty s názvom ich príspevku najneskôr do 1. októbra 2013. Ostatné potrebné informácie nájdete na adrese:  http://phdsymp2013.pmmik.pte.hu/en/ .

Prosíme potenciálnych záujemcov, aby sa po prihlásení na sympózium zároveň skontaktovali s prof. Petrom Turčekom z KGTE, kl. 665.