Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slávnostným odovzdávaním diplomov sa v uplynulom týždni ukončil už tretí ročník Detskej dopravnej univerzity 2016 (DDU), ktorú počas letných prázdnin spoluorganizovali Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave. Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť študentov vo veku od 9 do 15 rokov s problematikou dopravy, dopravnej infraštruktúry a zároveň podnietiť ich záujem o túto problematiku.

Slávnostného aktu na akademickej pôde sa zúčastnili dekan SvF STU prof. Stanislav Unčík, odborný garant dopravnej univerzity a predseda Slovenskej cestnej spoločnosti Ing. Ján Šedivý,  prodekan pre vzťahy s verejnosťou SvF STU prof. Vladimír Benko, Ing. Jozef Popelka z firmy UNI&Co., a.s. a Ing. Zuzana Fabianová zo Slovenskej cestnej spoločnosti.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka