Prejsť na obsah
Dianie na SvF

ŠT.PROGRAM / ROČNÍK   DÁTUM  ŠTUD. REFERENTKA 
Bc. GaK / 2.ročník         A - Ž 12.9.2013 o 8,00 h. Iveta Krullová
Bc. GaK / 3.ročník          A - P 13.9.2013 o 8,00 h. Iveta Krullová
  R - Ž 16.9.2013 o 8,00 h.  
Opakovaní študenti 3.ročník A - Ž 17.6.2013 o 8,00 h.  
Ing. GaK / 2.ročník          A - Ž 18.9.2013 o 8,00 h. Iveta Krullová
Bc. MPM / 2.ročník         A - Ž 2.9.2013 o 8,00 h. Iveta Krullová
Bc. MPM / 3.ročník          A - Ž 3.9.2013 o 8,00 h. Iveta Krullová
Ing. MPM / 2.ročník  A - Ž 4.9.2013 o 8,00 h. Iveta Krullová
Bc. IKDS / 2.ročník  A - L 5.9.2013 o 8,00 h. Iveta Krullová
  M - Ž 6.9.2013 o 8,00 h.  
Bc. IKDS / 3.ročník A - Ž 9.9.2013 o 8,00 h. Iveta Krullová
Opakovaní študenti 3.ročník A - Ž 10.9.2013 o 8,00 h.  
Ing. IKDS / 2.ročník  A - Ž 11.9.2013 o 8,00 h. Iveta Krullová
Bc. PSA / 2.ročník A - D 2.9.2013 o 8,00 h. Monika Máleková
  E - I 3.9.2013 o 8,00 h.  
Bc. PSA / 3.ročník A - D 4.9.2013 o 8,00 h. Monika Máleková
  E - I 5.9.2013 o 8,00 h.  
Bc. PSA / 4.ročník A - D 9.9.2013 o 8,00 h. Monika Máleková
  E - I 10.9.2013 o 8,00 h.  
Opakovaní študenti 4.ročník A - I 11.9.2013 o 8,00 h.  
Ing. TS / 2.ročník A - J 12.9.2013 o 8,00 h. Monika Máleková
  K - R 13.9.2013 o 8,00 h.  
Ing. NKS / 2.ročník A - Ž 12.9.2013 o 8,00 h. Zdena Okasová
Ing. TS / 2.ročník S - Ž 13.9.2013 o 8,00 h. Zdena Okasová
Bc. PSA / 2.ročník J - K 2.9.2013 o 8,00 h. Zdena Okasová
  L - O 3.9.2013 o 8,00 h.  
Bc .PSA / 3.ročník J - K 4.9.2013 o 8,00 h. Zdena Okasová
  L - O 5.9.2013 o 8,00 h.  
Bc. PSA / 4.ročník J - K 9.9.2013 o 8,00 h. Zdena Okasová
  L - O 10.9.2013 o 8,00 h.  
Opakovaní študenti 4.ročník J - O 11.9.2013 o 8,00 h.  
Bc. PSA / 2.ročník P - R 2.9.2013 o 8,00 h. Viera Follrichová
  S - Š 3.9.2013 o 8,00 h.  
  T - Ž 4.9.2013 o 8,00 h.  
Bc. PSA / 3.ročník P - So 5.9.2013 o 8,00 h. Viera Follrichová
  Sp - Ž 6.9.2013 o 8,00 h.  
Bc. PSA / 4.ročník P - S 9.9.2013 o 8,00 h. Viera Follrichová
  Š - Ž 10.9.2013 o 8,00 h.  
Opakovaní študenti 4.ročník P - Ž 11.9.2013 o 8,00 h.  
Ing. AKP / 2.ročník A - CH 12.9.2013 o 8,00 h. Viera Follrichová
  I - M 13.9.2013 o 8,00 h.  
  N - Ž 16.9.2013 o 8,00 h.  
Bc.TMS / 2.ročník A - K 2.9.2013 o 8,30 h. Katarína Dalkovičová
  L - Ž 3.9.2013 o 8,30 h.  
Bc.TMS / 3.ročník A - K 4.9.2013 o 8,30 h. Katarína Dalkovičová
  L - Ž 5.9.2013 o 8,30 h.  
Opakovaní študenti 3.ročník A - Ž 6.9.2013 o 8,30 h.  
Ing. PSA / 2.ročník A - Ž 11.9.2013 o 8,30 h. Katarína Dalkovičová
Ing. TPB / 2.ročník A - Ž 12.9.2013 o 8,30 h. Katarína Dalkovičová
Ing. SNOU / 2.ročník A - Ž 12.9.2013 o 8,30 h. Katarína Dalkovičová
Ing. KKP / 2.ročník  A -Ž 18.9.2013 o 8,30 h. Katarína Dalkovičová
Ing. TZB / 2.ročník A - L 16.9.2013 o 8,30 h. Katarína Dalkovičová
  M - Ž 17.9.2013 o 8,30 h.  
Bc. STOP / 2.ročník A - Ž 9.9.2013 o 8,30 h. Katarína Dalkovičová
Bc. STOP / 3.ročník A - Ž 10.9.2013 o 8,30 h. Katarína Dalkovičová
Opakovaní študenti 3.ročník A - Ž 13.9.2013 o 8,30 h.  
Bc. VSVH / 2.ročník   od. 16. - 20.9.2013 o 8,00 h. Ing. Monika Horváthová
Bc. VSVH / 3.ročník   od. 16. - 20.9.2013 o 8,00 h. Ing. Monika Horváthová
Bc. CEA / 2.ročník   od. 16. - 20.9.2013 o 8,00 h. Ing. Monika Horváthová
Bc. CEA / 3.ročník   od. 16. - 20.9.2013 o 8,00 h. Ing. Monika Horváthová
Ing. VSVH / 2.ročník   od. 16. - 20.9.2013 o 8,00 h. Ing. Monika Horváthová


Upozorňujeme študentov, ktorí sa nedostavia v stanovenom termíne na vybavenie administratívnej časti zápisu (potvrdenie o štúdiu, predĺženie platnosti ISIC, prolongačná známka, Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu, doklad o úhrade poplatku, index), že náhradý termín bude výlučne od 23.9.2013 do 30.9.2013 v úradných hodinách študijného oddelenia s tým, že sa môžu tvoriť dlhšie rady.

Na zápis si prineste:

  1. doklad o zaplatení: 6,50 EUR (držiteľ STU karty) alebo 13,50 EUR (držiteľ ISIC karty)
  2. tlačivo “Čestné vyhlásenie o štúdiu” (nájdete na stránke STU)            
  3. index
  4. Vytlačený zápisový hárok z AIS


Úhrada školného:


Študenti, ktorí sú povinní platiť školné za príslušný akademický rok, uhradia 550 €  po prevzatí rozhodnutia do 10 pracovných dní a doklad o úhrade predložia študijnému oddeleniu. Rozhodnutia sa budú vydávať po začiatku akademického roka.
V prípade neuhradenia školného  v stanovenej lehote sa študent dopustí disciplinárneho priestupku v súlade s § 72 zákona o vysokých školách.

ADRESÁT: 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
Stavebná fakulta
Radlinského 11
813 68 Bratislava
číslo účtu: 7000084111
kód banky: 8180
variabilný symbol pri platbe poplatkov a ISIC:    109