Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy dňa 31.12.2010 vyhlásila výzvu v rámci Operačného programu Vzdelávanie výzvu OPV-2010/4.2/03-SORO s názvom PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED BRATISLAVSKOM KRAJI, Kód výzvy: OPV-2010/4.2/03-SORO.

Miesto realizácie projektu je Bratislavský samosprávny kraj.

Dátum uzávierky výzvy je 7.3.2011.

Bližšie info na : http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20104203-soro/

V prípade záujmu a otázok prosím kontaktujte Oddelenie projektov, Ing. Igor Kolenička, kl.723