Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Problematika zodpovedného nakladania s vyradenými elektrickými spotrebičmi a batériami je jednou z možno menej viditeľných, avšak o to dôležitejších činností, ktoré súvisia s každodennou prevádzkou našej fakulty. Dôkazom zodpovedného prístupu SvF v tejto oblasti je aj Zelený certifikát, ktorý sme nedávno získali od organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. a ktorý potvrdzuje zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania nášho elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2020, čím sme si splnili povinnosť podľa platnej legislatívy. Teší nás, že aj naša fakulta môže touto formou prispieť k zelenšej a ekologickejšej budúcnosti našej planéty.

Text, foto: Ing. Andrej Bisták, PhD., Oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU podľa podkladov Ing. Miroslava Grambličku, PhD., vedúceho Oddelenia prevádzky SvF STU