Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V utorok 4. októbra 2011 predpoludním slávnostne otvorili  v Sibamac aréne Národného tenisového centra v Bratislave najväčší študentský veľtrh v Slovenskej republike Akadémia a  veľtrh kariéry a turizmu Vapac. Zúčastnili sa na ňom magnificencie, spektability, honorability vysokých škôl a univerzít, riaditelia vzdelávacích inštitúcií, zástupcovia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR, predstavitelia inštitúcií a firiem, ktoré sa veľtrhov zúčastnili ako vystavovatelia.    
V úvodnom príhovore prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD. , odborný garant podujatia,  privítal prítomných vystavovateľov a hostí, medzi ktorými boli RNDr. Jozef Mihál minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a riaditeľ sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Hlavným poslaním  veľtrhov je poskytnúť návštevníkom informácie o možnostiach štúdia na univerzitách, vysokých školách a vzdelávacích inštitúciách so sídlom v Slovenskej republike a v zahraničí.   Veľtrhy aktuálne rozšírili svoju nomenklatúru o  ponuku komplexných a kontinuálnych informácii od štúdia, vzdelávania, cez informácie o využití nadobudnutého vzdelania v profesijnom živote, ako aj ich využitia pri hľadaní zamestnania a zaradenia sa do profesijného života. 

Stavebná fakulta sa na veľtrhu Akadémia prezentuje v rámci spoločnej expozície STU.

Viac > www.akademiavapac.sk