Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Viac ako 180 vystavovateľov z dvanástich krajín sa v týchto dňoch predstavuje na Medzinárodnom veľtrhu pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA a veľtrhu vzdelávania, práce a cestovania VAPAC v Národnom tenisovom centre v Bratislave.

Určené sú hlavne pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá informácie o ponukách štúdia na vysokých školách. Ojedinelého veľtrhu, najväčšieho v Slovenskej republike sa opäť zúčastňujú aj všetky fakulty STU v Bratislave. Stavebná fakulta STU ako jeden z vystavovateľov, v zastúpení prodekana pre vzťah s verejnosťou prof. Ing. Jozefa Oláha, PhD. a jeho pracovného tímu - informuje v sekcii ŠTÚDIUM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE návštevníkov, výchovných poradcov a študentov stredných škôl o možnostiach štúdia na našej fakulte a perspektívneho uplatnenia v praxi. Na nespočetné otázky študentov - ako na vysokú školu, z čoho pozostávajú prijímacie skúšky, budú prípravné kurzy, dá sa u vás študovať architektúra, aké sú možnosti ubytovania a stravovania - neúnavne, obetavo  a komplexne odpovedali v našom stánku aj študenti - Bc. Iveta Demková a Bc. Ladislav Balog  z katedry TES, ktorým patrí úprimné ďakujem.