Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 19.2. sa o 16.00 hod v Balassovom paláci na Panskej ulici konala vernisáž „Ako ďalej s obnovou Balassovho paláca“. Na výstave sa prezentovali študentské práce z ateliéru Ochrana a obnova pamiatok, ktorý garantuje Katedra architektúry na Stavebnej fakulte STU Bratislava. V študentských prácach sa overovali možnosti funkčného využitia paláca. Práce boli počas spracovávania konzultované členmi Prezídia Spolku architektov Slovenska, ktorému objekt paláca patrí. Iniciátorom celej akcie bola doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., ktorá ako špecialistka na obnovu pamiatok  od minulého roku pôsobí na Katedre architektúry. Ako členka Prezídia Spolku architektov Slovenska pozná problémy, ktoré v blízkej budúcnosti SAS bude musieť riešiť a spolu s ostatnými kolegami z katedry konzultovali rôzne možnosti riešenia tohto objektu.

Overovali sa možnosti ubytovania, múzeí, knižnice, redakcie Projekt (ktorá od vzniku Spolku... vydáva najstarší architektonický časopis na Slovensku) či projekčných kancelárií . Vo väčšine návrhov sa hľadali možnosti nového riešenia administratívnych a reprezentačných priestorov Spolku architektov, ktorý tu podobne ako redakcia Projekt sídli od 50-tych rokov minulého storočia. Pri sumarizácii existujúcich podkladov sa zistilo, že objekt, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou nemá aktuálny pamiatkový výskum ani geodetické zameranie. Pri jednotlivých návrhoch sa výrazne zhodnotili priestory suterénu, ktoré boli doteraz nedostatočne využívané.

Vypracovanie návrhov by malo poslúžiť členom Prezídia Spolku architektov Slovenska  na inšpirovanie sa možnými funkciami, ktoré by v budúcnosti tento objekt  mohol plniť.  

Vernisáž slávnostne otvoril prezident Spolku architektov Slovenska Ing. arch. Juraj Hermann . Na vernisáži sa okrem študentov a konzultujúcich pedagógov zúčastnili aj dekan Fakulty architektúry prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a riaditeľka Odboru ochrany pamiatkového fondu z Ministerstva kultúry Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD. s kolegami.

 

 

Kurátor výstavy: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD

Spolupráca na realizácii výstavy: Ing., Ing. arch. Ema Kiabová, Ing. Ing.arch. Roman Ruhig

Konzultujúci pedagógovia: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Ing. arch. Eva Borecká, PhD., Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD., Ing., Ing. arch. Ema Kiabová