Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V sobotu 9. 4. 2016 sa skončil v poradí už 37. ročník medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO a 26. ročník medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti RACIOENERGIA. „Stavajme moderne a úsporne“ bolo pokračovaním motta z 35. ročníka veľtrhu stavebníctva CONECO. Veľtrh opäť potvrdil nielen stabilizáciu, ale i rast počtu vystavovateľov, návštevníkov a udržal si postavenie najväčšieho a najvýznamnejšieho stavebného veľtrhu nielen na Slovensku. Stavebná fakulta, ako základný pilier vzdelávania  budúcich stavbárov, architektov, projektantov či statikov, je nielen súčasťou ale preberá aj záštitu nad týmto podujatím, čo dokazuje skutočnosť o prestíži a jeho celospoločenskej a medzinárodnej dôležitosti.

coneco  coneco  coneco  coneco 

Stavebný veľtrh Coneco sa venoval aktuálnym témam, ktoré reagujú na súčasnú situáciu v stavebníctve. Aktivity vystavovateľov signalizujú mierne oživenie stavebných prác v stavebníctve a očakávaného rastu. To sa odráža aj na dnes tak dôležitom spôsobe prezentácie. Snaha zaujať, vyčnievať z davu je dnes rovnako dôležitým atribútom, ako kvalita. Stavebná fakulta STU so svojím výsadne vzdelávacím a vedeckovýskumným profilom, má síce menšie komerčné možnosti, no ľudský kapitál v podobe Katedry architektúry sa snažil vniesť do diania nevšedné, lacné a primárne študentské oživenie celého veľtrhu. Našou snahou bolo nájsť vhodný marketingový nástroj, ktorý by dokonale vystihoval podstatu Stavebnej fakulty. Samozrejmosťou bola výstava bakalaráskych a diplomových prác študentov študijného programu Pozemné stavby a architektúra, ktorú kurátorsky pripravil Ing. arch. Peter Bauer. Pridali sme však aj niečo viac. Stena je základným stavebným elementom, pre nás neznamená bariéru, ale možnosti tvoriť, modifikovať a realizovať sa. Obyčajná však na prezentáciu nie je bohviečo, fotostena je predsa len už o niečo lepšia. Smartphone má dnes každý, instagram má každý mladý, skúsili sme teda. Podľa očitých svedkov sa vraj tento potenciál využil, čo nás ako autorov teší. So symbolom steny sme sa pri návrhu ešte nie celkom uspokojili. Pateticky povedané: „…do steny sme skryli tajomstvo, respektíve odpoveď na to, kto sme a čo robíme.“ Geometrickým prierezom tubusov sa vyskladala mozaika. Tá už z diaľky identifikuje skratkou SvF -Stavebnú fakultu. Keď návštevník pristúpi bližšie, podarí sa mu v tubuse objaviť identitu pravého stavbára, architekta. Výsledok práce stvárnenej v podobe výkresu dokonale vystihuje nielen to, čo robíme, ale aj ako to robíme. Tubusy, respektíve výkresové dosky, sú našim celoživotným partnerom. Veríme preto, že aj na veľtrhu upútali a pomohli Stavebnej fakulte STU so získaním pozornosti jej ďalších budúcich partnerov.