Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU – Katedra technológie stavieb ponúka v letnom semestri akademického roku 2013/2014 prvý raz akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management. Štúdium je určené pre študentov a absolventov Stavebnej fakulty, ďalej pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), atď.

Postgraduálne štúdium pozostáva z piatich odborných sekcií :

  1. Facility management (doc.Ing.Viera Somorová PhD.)
  2. Energetický manažment (prof.Ing.Dušan Petráš PhD.)
  3.  Údržba budov, Informačné technológie (Ing.Eugen Maczko, Ing. Aleš Choutka),
  4. Systém manažérstva kvality (prof.Ing.Jozef Gašparík)
  5. Manažment ľudských zdrojov (Ing.Gabriela Kalinová PhD.).

 

Prednášky sú doplnené  o workshop, venovaný FM v praxi.

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o účasti na akreditovanom ďalšom vzdelávaní.

Termín :  marec – máj 2014.  Odborné prednášky a semináre sú 5 dní po 8 hod., poslucháčom bude poskytnutá odborná literatúra. Prihlásiť sa možno do 28.02.2014.

 

  • Odborný garant:     doc.Ing.Viera Somorová PhD.
  • Miesto konania:    Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Informácie:  viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121 alebo 0903 755 600