Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU – Katedra technológie stavieb ponúka v akademickom roku 2012/2013 prvý raz akreditované postgraduálne štúdium Facility management. Postgraduálne štúdium je určené pre študentov a absolventov Stavebnej fakulty, ďalej pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), atď.

Postgraduálne štúdium pozostáva z piatich odborných sekcií :

  1. Facility management (doc.Ing.Viera Somorová PhD.)
  2. Energetický manažment (prof.Ing.Dušan Petráš PhD.)
  3. Údržba budov (Ing.Eugen Maczko),
  4. Systém manažérstva kvality (prof.Ing.Jozef Gašparík)
  5. Manažment ľudských zdrojov (Ing.Gabriela Kalinová PhD.).

 

Prednášky sú doplnené  workshop, venovaný FM v praxi.

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie o účasti na akreditovanom postgraduálnom štúdiu.

Termín :  12.10. – 15.12.2013.  Odborné prednášky a semináre sú 5 dní po 8 hod., poslucháčom bude poskytnutá odborná literatúra. Prihlásiť sa možno do 07.10.2013.

 

  • Odborný garant:    doc.Ing.Viera Somorová PhD.
  • Miesto konania:    Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Informácie:  viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0903 755 600