Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po štyroch úspešných rokoch Slovenská technická univerzita - Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2014/2015 v zimnom semestri akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov -  Facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1.

Postgraduálne štúdium je určené pre študentov a absolventov Stavebnej fakulty, ďalej pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), atď.

Postgraduálne štúdium pozostáva z piatich odborných sekcií :

  1. Facility management (doc.Ing.Viera Somorová PhD.)
  2. Energetický manažment (prof.Ing.Dušan Petráš PhD.), Údržba budov (Ing.Jiří Frýba, Ing. Maczko)
  3. Systém manažérstva kvality (prof.Ing.Jozef Gašparík), IT vo facility managemente (ALTSTANET)
  4. Manažment ľudských zdrojov (Ing.Gabriela Kalinová PhD.)
  5. Architektúra a facility management (doc.Ing.Branislav Somora, PhD.), Workshop, venovaný FM v praxi (Ing.arch. Karol hederling)

V úvodnej sekcii  Facility management sa účastníci zoznámia s históriou facility managementu, s formami jeho aplikácie (insourcing, outsourcing) ako i s európskou normou Facility management. Sekcia Energetický manažment je venovaná energetickému auditu, certifikácii a monitoringu budov. Dôležitou súčasťou kvalitnej práce facility manažérov je kvalita vykonávanej práce, ktorá je nosnou témou sekcie Systém manažérstva kvality. Technickej správe je venovaná sekcia Údržba budov. Dôležitým momentom výkonu práce facility manažéra je komunikácia, riadenie situácií, jeho spôsobilosti. S problematikou osobnostného manažmentu sú účastníci oboznámení v sekcii Manažment ľudských zdrojov. Vplyv aplikácie facility managementu v prípravnej, projektovej a realizačnej fáze na budúcu prevádzku približuje sekcia Architektúra a facility management. Poslucháči získajú prehľad o fungovaní facility managementu v praxi vo workshope, venovanom problémom ako poskytovateľa tak klienta pri outsourcingu.

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného postgraduálneho štúdia facility managementu  ako i Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.

 

Termín : 11.10.2014 – 06.12.2014,  Termín prihlásenia: 04.10.2014

Odborný garant: doc.Ing.Viera Somorová PhD.

Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Informácie:  viera.somorova@stuba.sk, 0904 639 121