Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č. POA: 0473/2018/51/1).

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik atď. Okrem týchto špecialistov je určené aj pre študentov STU.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií:

  1. Facility management (doc. Ing. Somorová, PhD.)
  2. Energetický manažment (prof. Ing. Petráš, PhD.)
  3. Údržba budov (Ing. Maczko, STRABAG)
  4. Systém manažérstva kvality (prof. Ing. Gašparík, PhD.)
  5. BIM a facility management (Ing. Balco)
  6. Manažment ľudských zdrojov (Ing. Kalinová, PhD.)
  7. Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.)
  8. Workshop (doc. Ing. Somorová, PhD.)
  9. FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová) 

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania FACILITY MANAGEMENT Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality. 

Predpokladaný začiatok: október, november 2021
Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava

Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk, mobil: 0904 639 121

Text: doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb SvF