Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v letnom semestri akademického roka 2021/2022 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č. POA: 0473/2018/51/1).

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik atď. Okrem týchto špecialistov je určené aj pre študentov STU.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií:

 1. Facility management (doc. Ing. Somorová, PhD.),
 2. Energetický manažment (prof. Ing. Petráš, PhD.),
  Údržba budov (Ing. Maczko, STRABAG),
 3. Systém manažérstva kvality (prof. Ing. Gašparík, PhD.),
  BIM a facility management (Ing. Balco),
 4. Manažment ľudských zdrojov (Ing. Kalinová, PhD.),
 5. Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.),
  Workshop (doc. Ing. Somorová, PhD.),
  FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová). 

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania FACILITY MANAGEMENT a Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.

Predpokladaný začiatok: marec, apríl 2022
Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava

Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk, mobil: 0904 639 121

Text: doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb SvF STU