Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po deviatich úspešných rokoch Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave opäť ponúka v akademickom roku 2018/2019 v zimnom semestri akreditované  ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov –  Facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR v tomto roku pod číslom 0473/2018/51/1.

Vzdelávanie je určené pre  pracovníkov ako sú: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie) atď.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií :

  1. Facility management (doc. Ing. Viera Somorová, PhD.),
  2. Energetický manažment (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.),
  3. Údržba budov (Ing. Eugen Maczko),
  4. Systém manažérstva kvality (prof. Ing. Jozef Gašparík),
  5. IT vo facility managemente (Ing. Aleš Choutka, ALTSTANET),
  6. Manažment ľudských zdrojov (Ing. Gabriela Kalinová, PhD.), BIM a FM (Ing. Peter Balco, PhD.)
  7. Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.); Workshop, venovaný FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová).

 

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o  absolvovaní akreditovaného vzdelávania FACILITY MANAGEMENT a   Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality. 

Termín: október – december 2018

Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Bližšie informácie:  viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121