Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po ôsmich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2017/2018 v letnom semestri akreditované  ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov –  Facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1.

Vzdelávanie je určené pre  pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), atď.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií :

  1. Facility management(doc.Ing.VieraSomorová PhD.)
  2. Energetický manažment(prof.Ing.Dušan Petráš PhD.),
  3. Údržba budov (Ing. Eugen Maczko)
  4. Systém manažérstva kvality(prof.Ing.Jozef Gašparík),
  5. IT vo facility managemente(Ing.Aleš Choutka, ALTSTANET)
  6. Manažment ľudských zdrojov(Ing.Gabriela Kalinová PhD.), BIM a FM (Ing. Peter Balco, PhD.)
  7. Architektúra a facility management(doc.Ing.Branislav Somora, PhD.); Workshop, venovaný FM v praxi (Mgr.Andrea Čarabová)

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania FACILITY MANAGEMENT a   Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality. 

Termín : marec – apríl 2018

Odborný garant:  doc.Ing.Viera Somorová, PhD.

Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121