Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ponúka v akademickom roku 2016/2017 v zimnom semestri akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1.

Štúdium je určené pre študentov Stavebnej fakulty a pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), a pre študentov STU.

Akreditované štúdium pozostáva z nasledovných odborných sekcií:

  1. Facility management (doc. Ing. Viera Somorová, PhD.),
  2. Energetický manažment (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.),
  3. Údržba budov (Ing. Maczko),
  4. Systém manažérstva kvality (prof. Ing. Jozef Gašparík),
  5. IT vo facility managemente (ALTSTANET – Ing. Choutka),
  6. Manažment ľudských zdrojov (Ing. Gabriela Kalinová, PhD.),
  7. BIM a FM (Ing. Tomáš Funtík, PhD., Ing. Peter Balco, PhD.),
  8. BOZP (doc. Zdenka Hulínová),
  9. Architektúra a facility management (doc. Ing.Branislav Somora, PhD.),
  10. Workshop, venovaný FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová).

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania v oblasti facility managementu ako i Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.


Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Termín : október – december 2016

Termín prihlásenia: do 05.10.2016

Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava

Informácie: viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121