Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po dvanástich úspešných rokoch Stavebná fakulta STU v Bratislave opäť ponúka v akademickom roku 2021/2022 v zimnom semestri akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov - Facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2018/51/1.

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov, ako sú: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), študentov STU...

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií:

  1. Facility management (doc. Ing. Viera Somorová, PhD.),
  2. Energetický manažment (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.),
  3. Údržba budov (Ing. Eugen Maczko),
  4. Systém manažérstva kvality (prof. Ing. Jozef Gašparík),
  5. IT vo facility managemente (Ing. Aleš Choutka, ALTSTANET),
  6. Manažment ľudských zdrojov (Ing. Gabriela Kalinová, PhD.),
  7. Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.), BIM (Ing. Peter Balco),
    Workshop venovaný FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová).

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania Facility management a Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality. 

Termín: október - december 2021
Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.skmobil: 0904 639 121

Text: doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb SvF STU