Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v letnom semestri akademického roka 2019/2020 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č.  POA: 0473/2018/51/1).

Vzdelávanie je určené pre  pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik atď.

Okrem týchto špecialistov je určené aj pre študentov STU

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií :

  1. Facility management (doc. Ing. Somorová, PhD.),
  2. Energetický manažment (prof. Ing. Petráš, PhD.),
  3. Údržba budov (Ing. Maczko, STRABAG),
  4. Systém manažérstva kvality (prof. Ing. Gašparík, PhD.),
  5. IT vo facility managemente (Ing. Choutka, ALTSTANET),
  6. Manažment ľudských zdrojov (Ing. Kalinová, PhD.), BIM (Ing. Balco)
  7. Architektúra a facility management (doc. Ing. Branislav Somora, PhD.); Workshop, venovaný FM v praxi (Mgr. Andrea Čarabová).

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o  absolvovaní akreditovaného vzdelávania FACILITY MANAGEMENT Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality. 

Predpokladaný začiatok: marec 2020

Odborný garant: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava

Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk, mobil: 0904 639 121

Text: doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb SvF STU