Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po úspešnom priebehu 1. kurzu Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2015/2016 v  zimnom semestri novinku -  akreditované  ďalšie vzdelávanie SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU. Akreditáciu bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov ako i pre študentov Stavebnej fakulty. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.). Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium  je v nadväznosti na  Vyhl. č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov členené do nasledovných sekcií:

  1. Právo a legislatíva
  2.  Administratívne zabezpečenie správy
  3.  Odborné a technické zabezpečenie správy
  4.  Finančný manažment a hospodárenie
  5. Facility management
  6. Energetické aspekty správy budov
  7. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov      
  8. Stavebné úpravy

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU,  ktoré je potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti pre zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

Odborný garant:      doc.Ing.Viera Somorová PhD.
Termín: november – december 2016
Termín prihlásenia: do 28.10. 2016

Miesto konania:       Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava
Informácie:  viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121