Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ponúka v zimnom semestri ak. roka 2018/2019 akreditované  ďalšie vzdelávanie SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU – 8. kurz.

Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.).Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

Akreditované štúdium je v nadväznosti na Vyhl. č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov členené do nasledovných sekcií:

Právo a legislatíva

  1. Administratívne zabezpečenie správy,
  2. Odborné a technické zabezpečenie správy,
  3. Finančný manažment a hospodárenie,
  4. Facility management,
  5. Energetické aspekty správy budov,
  6. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov,
  7. Stavebné úpravy.

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU, ktoré je potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti pre zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

 

Termín: pravdepodobný začiatok – október 2018

Odborný garant:      doc.Ing. Viera Somorová, PhD.

Miesto konania:       Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava

Informácie:  viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121