Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta STU ponúka v akademickom roku 2016/2017 v zimnom semestri novinku – ďalšie akreditované vzdelávanie SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2016/79/1.

Štúdium je určené pre správcov bytových domov ako i pre študentov Stavebnej fakulty. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov v oblasti správy a údržby bytových domov a údržby technických a technologických zariadení, ktoré sú v bytovom dome inštalované (kanalizácie, vodovody, vzduchotechnika, osvetlenie, kompresory, výťahy a pod.). Osvojí si praktické zručnosti z oblasti administratívy a zabezpečenia správy bytových domov a vedomosti z finančného manažmentu pri správe bytových domov.

 

Akreditované štúdium je v nadväznosti na  Vyhl. č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov členené do nasledovných sekcií:

  1. Právo a legislatíva,
  2. Administratívne zabezpečenie správy,
  3. Odborné a technické zabezpečenie správy,
  4. Finančný manažment a hospodárenie,
  5. Facility management,
  6. Energetické aspekty správy budov,
  7. Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov,
  8. Stavebné úpravy.

 

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného ďalšieho vzdelávania SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU, ktoré je potrebné k získaniu odbornej spôsobilosti pre zapísanie správcu do zoznamu v zmysle zákona.

 

Odborný garant: doc.Ing.Viera Somorová, PhD.

Termín : september – október 2016

Termín prihlásenia: do 7.9.2016

Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava

Informácie: viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121