Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážená odborná verejnosť,

Katedra geodetických základov v spolupráci s Kartografickou spoločnosťou SR, Geografickým ústavom SAV a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach organizujú v priestoroch Stavebnej fakulty 20. a 21. októbra 2016 seminár AKTIVITY V KARTOGRAFII a KARTOGRAFICKÚ KONFERENCIU 2016 pri príležitosti medzinárodného roku mapy (IMY – International Map Year, www.mapyear.org)

Konferencia a seminár sú zamerané na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Podujatia poskytujú priestor odborníkom a spoločnostiam na prezentáciu svojich kartografických aktivít, ale zároveň ponúkajú možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi.

Podrobnejšie informácie o podujatiach sú uvedené na webových stránkach:

Program program

http://www.slovakcarto.sk/?aktuality
http://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/aktivity-v-kartografii.html