Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Aktualizovaný Plánovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2009 Operačný program Vzdelávanie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný „Plánovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2009 Operačný program Vzdelávanie" pre dopytovo - orientované projekty a zároveň uverejnilo "Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ".