Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Využite možnosť bezplatného skúšobného prístupu do databázy spoločnosti ProQuest
voľne dostupný zo všetkých počítačov na Stavebnej fakulte STU cez

ProQuest Technology Collection

(http://search.proquest.com/technologycollection1?accountid=50235)

alebo prostredníctvom http://www.infozdroje.sk- v časti „Vyskúšajte"

Ponuka bezplatného prístupu do databázy platí do 30. 3. 2011

Kolekcia je zameraná na vedy o materiáloch, letectvo, inžinierstvo a technológie spája údaje z bibliografickej databázy Technology Research Database na platforme CSA Illumina, s úplnými textami 400+ časopisov ProQuest Technology Journals a grafické informácie z unikátnej databázy Illustrata, ktorá sprístupňuje podrobné indexy popisov tabuliek a ďalších grafických materiálov publikovaných v rámci odborných článkov.

Leták na stiahnutie súbor PDF