Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Anonymná anketa študentov

 

Tak ako po iné roky, aj v tomto zimnom semestri sa organizovalo anonymné hodnotenie pedagogického procesu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Študenti mohli opätovne vyjadriť svoje názory a ohodnotiť prácu učiteľov. Posledné roky sa účasť študentov na ankete stále zvyšuje a nebolo tomu inak ani teraz.

Počet respondentov sa vyšplhal na 1567 z 2950, čo predstavuje podiel 53%, teda aktívna účasť prekročila v tomto roku magickú polovicu. Študenti sa v anketových lístkoch vyjadrovali k prednáškam, cvičeniam, k ateliérovým tvorbám či technologickým projektom. Tlmočili nielen pochvalu, ale upozorňovali aj na slabé stránky vhodné na zlepšenie. Z celkového počtu 454 predmetov otvorených v zimnom semestri hodnotili 301, teda 66%.

Po ukončení ankety boli študenti zaradení do losovania o 1 tablet a 10 USB kľúčov, ktoré na slávnostnom stretnutí v zasadacej miestnosti Stavebnej fakulty STU (22.3.2016) šťastlivcom odovzdal prodekan doc. Ing. Peter Makýš, PhD. Voľná diskusia na záver stretnutia iba naznačila, že študenti  majú záujem podieľať sa na riešení problémov s ktorými sa stretávajú a zvyšovať tak dôveryhodnosť alma mater.

anketa anketa anketa

anketa anketa anketa anketa

Text/foto: Mgr. Valéria Kocianová