Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Milí študenti!

Blíži sa termín odovzdávania súťažných návrhov študentskej architektonickej súťaže Xella 2017/2018!

TÉMOU AKTUÁLNEHO ROČNÍKA JE

Multifunkčný mestský blok KERLING, ako miesto na bývanie, prácu, relax a spoznávanie v Banskej Štiavnici.

 

Pripomínam, že

TERMÍN ODOVZDANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV je najneskôr do 19.02.2018 do 16.00 hod

na sekretariát súťaže Mgr. Silvii Frimmelovej, obchodno-poradenská kancelária, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

 

Súťažné návrhy sa odovzdávajú zrolované, nezložené, nepodlepené kartónom, zodpovedajúce počtu maximálne dvoch posterov nasledovne:
Poster/arch 1 – prezentačný výkres formátu A1 na výšku – povinná súčasť,
Poster/arch 2 – doplňujúci výkres formátu A2 na šírku – doplňujúca -nepovinná súčasť

Súťažné návrhy sa odovzdávajú aj v elektronickej forme na CD vo formáte PDF. Popisy na výkresoch a všetky doplňujúce texty smú byť len v anglickom jazyku, okrem miestnych geografických názvov uvedených v súťažných podmienkach.

Odovzdaním súťažnej práce s identifikáciou výkresov a obálky s osobnými údajmi, číselným kódom podľa vyššie uvedených pravidiel, súťažiaci bezvýhradne a s vylúčením právnej cesty súhlasí s vyhlásenými pravidlami a podmienkami tejto súťaže.

Viac informácií na:

http://www.ytong.cz/cs/docs/xella-studentska-soutez-2017-2018-soutezni-podminky.pdf

Katarína Minarovičová
Koordinátorka súťaže na SvF STU v Bratislave