Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Výstava študentských projektov v Modre sa zoberá súčasným trendom v navrhovaní vinárstiev z pohľadu študentov Katedry architektúry Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave. Vinárstva sa popri základnej výrobe a spracovaní hrozna stávajú aj nositeľmi ďalších funkcií. Pestovanie viniča prispieva k zachovaniu tradičného charakteru krajiny, viaže pracovnú silu v regióne s následným efektom posilnenia turistiky. Pomáha rozvoju miestnej gastronómie a kultúry a vzniku ďalších pracovných miest v službách.

Na výstave sú prezentované ateliérové práce študentov Katedry architektúry SvF STU v Bratislave vypracované pod vedením pedagógov a samostatné práce, s ktorými sa študenti zúčastnili súťaže vypísanej firmou Xella na tému - Svätý Jur – Odpočinok vo vinohradoch.

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

V Európe a vo svete boli v poslednom desaťročí postavené početné vinárstva, ktoré sú technologicky moderné a architektonicky atraktívne. Tieto, často rozsiahle komplexy, neslúžia iba výrobnému účelu, ale stali sa cieľom zážitkovej turistiky, sú nositeľmi pridanej hodnoty v regióne.

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

V nadväznosti na stratégiu rozvoja a udržateľnosti vinohradníctva v regiónoch Slovenska, sa na Katedre architektúry dlhodobo venujeme téme navrhovania vinárstiev v študijnom predmete Ateliérová tvorba. V rámci tejto úlohy riešime aj celkovú koncepciu rozvoja príslušného územia, ako aj posilnenie cestovného ruchu, propagáciu regionálnej kultúry,  voľnočasové aktivity, kongresovú turistiku, budovanie cyklotrás a podobne. Všetky tieto aktivity spolu vedú k zotrvaniu domácich obyvateľov v regióne a k udržaniu zamestnanosti.

Z architektonického hľadiska súčasná doba praje pluralitným názorom na architektúru, rovnako je akceptovaná stavba internacionálneho aj regionálneho charakteru. Regionálnosť, rešpektovanie tradícií, kultúry stavania však dáva architektonickému dielu pečať výnimočnosti v čase a mieste.

Je pozitívne, že čoraz viac mladých ľudí sa vracia z miest na vidiek s cieľom venovať sa práci v poľnohospodárstve. Naše námety a projekty nachádzajú spätnú väzbu priamo v praxi, čo sa stalo významnou súčasťou výučby.

http://www.ytong.cz/cs/docs/protokol-souteze-2016.pdf

http://www.ytong.sk/fotogaleria-projektov-21-rocniku-vs-sutaze.php 

Výstava študentských projektov v Modre, na Hornej ul. 20 (Kaštieľ) sa predlžuje a bude prístupná aj počas letných mesiacov.