Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Prvý októbrový týždeň zorganizovala Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave v poradí už 4. odbornú študijnú cestu Archtrip 2015, pod garanciou hosťujúceho profesora Fakulty architektúry STU Ing. arch. Pavla Paňáka. Počas svojej štvorročnej existencie si Archtrip získal množstvo priaznivcov nielen z radov študentov a pedagógov SvF a FA STU, ale aj z radov odbornej verejnosti. 

Za cieľ tohtoročného Archtrip-u sme si zvolili Nemecko a Holandsko. 

Naše putovanie za architektúrou sme začali vo štvrtok v Nemecku, kde boli na programe najmä sakrálne stavby (Kaplnka brata Klausa od architekta Petra Zumthora vo Wachendorfe, Benediktínsky kláštor od Hansa van der Laana v Mamelise a Arcidiecézne múzeum Kolumba od Petra Zumthora v Kolíne nad Rýnom). 

V piatok sme sa presúvali naprieč Holandskom cez Eindhoven, Schijndel a Culemborg k našim cieľovým destináciam – Delft, Rotterdam a Amsterdam.

Sobota patrila prehliadke Rotterdamu (De Rotterdam od OMA, Tržnica od MVRDV, Divadlo od UN Studio s komentovanou prehliadkou). Našu cestu sme zavŕšili v nedeľu v Amsterdame, kde nás sprevádzala po nových rezidenčných štvrtiach pani architektka Tatiana Buijs – Vitková.

 

Odborný garant: hosť. prof. Ing. arch. Pavol Paňák

Organizátor: Katedra architektúry, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Ing. Zuzana Dohňanská (KKPS) a Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová (KARCH)

CK: ARS-Tour, Mgr. Mária Horváthová