Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 19. mája 2016  jubilejný 10. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu pod názvom ASB GALA 2016.

Podujatie sa už tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Inštitútu urbánneho rozvoja, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Jeho vyvrcholením bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

• ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2016,
• ASB Developer roka 2016,
• ASB Stavebná firma roka 2016.

Začiatkom roka 2016 víťazov a výhercov hlavných cien určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr.

Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.

Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty a víťazi internetového hlasovania.

Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva

prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

ASB Developer roka
YIT Slovakia, a. s.
ASB Stavebná firma
INGSTEEL, spol. s r.o.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
ASB Developer roka
Corwin Capital, a. s.
ASB Stavebná firma
EUROVIA SK, a. s.

Už po druhýkrát bola udelená aj Špeciálna cena, ktorú tentoraz získal neziskový projekt Mestské zásahy.

ABS GALA 2016

Zľava: Ing. Milan Murcko, YIT Slovakia – ASB Developer roka, Ing. Juraj Škorvánek, INGSTEEL – ASB Stavebná firma roka, Ing. Ivan Valent, Corwin Capital - ASB Developer roka podľa www.asb.sk, doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk, prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko PhD. - ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, Ing. Róbert Šinály, Eurovia SK – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Ing. Arch. Matúš Vallo – ASB Špeciálna cena

FOTO: Miro Pochyba