Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Prístup do unikátnych fondov produkcie vydavateľstva ASCE pre potreby pedagóv, študentov a doktorandov hradí od roku 2004 zo svojich fondov Stavebná fakulta STU pre online sprístupnenie veľkého rozsahu plných textov renomovaných zahraničných karentovaných odborných časopisov a zborníkov zo všetkých vedných disciplín SvF.

Stavebná fakulta STU je jediným predplatiteľom tejto unikátnej databázy v strednej a východnej Európe.

Využite priamo z Vašich počítačov online  priamy prístup k plným textom 33 titulov odborných časopisov a celej produkcie zborníkov ASCE, s prírastkom viac ako 2000 odborných článkov v časopisoch ročne.
 
ASCE Research Library  http://www.ascelibrary.org/
Online vedecká knižnica z oblasti stavebníctva poskytuje možnosť
interaktívneho vyhľadávania a prístup k plným textom viac ako 80.000 plnotexových dokumentov
kompletnej produkcie vydavateľstva American Society of Civil Engineers, v počte viac ako 690 000 strán.

ASCE Journals  http://ascelibrary.org/journals/all_journal_titles
Priamy prístup do úplných textov 33 titulov odborných časopisov, vydávaných ASCE
(väčšina z nich sú karentované). Prístupné sú všetky najnovšie čísla roku 2010 a archívne ročníky
všetkých titulov odborných časopisov od roku 1995. Prehliadanie je možné aj podľa titulov časopisov.

ASCE Proceedings  http://ascelibrary.org/proceedings/explore/by_proceedings_title
Priamy prístup k plným textom kompletnej produkcie zborníkov, vydaných spoločnosťou ASCE,
od roku 1998, až po najaktuálnejšie zborníky vedeckých a odborných konferencií z roku 2010. Možné vyhľadávanie podľa špecializácie, titulu zborníka a iných hľadísk.

V prípade potreby viac informácií: Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC SvF, kl. 494
Knižnica a informačné centrum SvF STU, www.svf.stuba.sk/kic