Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Nebýva zvykom, že na Slovensku predbehneme západ. Svetlým príkladom sú 1. Majstrovstvá Slovenska v rýchlosti projektovania, ktoré dňa 8.4.2016 organizovala BIM asociácia Slovensko, Vydavateľstvo Eurostav a Stavebná fakulta STU v spolupráci s partnermi počas 37. ročníka výstavy CONECO na Inchebe v Bratislave.

BIM

Táto jedinečná súťaž bola určená pre študentov vysokých škôl, ktorí mali 5 hodín na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie zadaného objektu v podrobnosti pre stavebné povolenie. Zadanie bolo koncipované tak, aby bolo zvládnuteľné na úrovni schopností študentov v rámci stanoveného časového limitu. Samozrejme, je dôležité podotknúť, že súťaž sa nezameriavala na návrh, ale na zručnosti modelovania v BIM prostredí a tvorby výstupov v súlade s platnými normami. Chceli sme poukázať na fakt, že existujú veľmi efektívne nástroje, ktoré redukujú manuálne operácie pri tvorbe výkresovej dokumentácie. Za 5 hodín sa samozrejme dom naprojektovať nedá.

 „Cieľom je jednoznačne popularizovať problematiku BIM, motivovať študentov, aby na sebe pracovali a ukázať širokej verejnosti, že BIM je súčasnosť.“, približuje dôvody vzniku súťaže Ing. arch. Michal Pasiar, prezident BIMaS.

Do súťaže sa v prvom ročníku prihlásilo 28 študentov z čoho 24 bolo zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, dvaja zo SvF TU Košice, jeden zo SvF ŽU a jeden študent zo SPŠ-stavebnej v Žiline (študentovi bola udelená výnimka). Miestom prevzatia podkladov a odovzdania bolo novinkou pre všetkých študentov, nakoľko museli využiť prostredie VIEWPOINT (4PROJECTS). Výhodou bolo, že mohli pracovať na svojich notebookoch v ľubovoľnej aplikácii (Revit, Archicad, Allplan) a využiť tak vlastné systémové nastavenia a šablóny.

Po uplynutí stanoveného času (5h) odborná komisia vyhodnotila celkovú rozpracovanosť a kvalitu projektu. Zamerali sa najmä na konzistenciu modelu a kvalitu požadovaných výstupov v súlade so zverejneným hodnotiacim formulárom. V prípade, že podklady v požadovanej kvalite súťažiaci odovzdal skôr, získal časovú bonifikáciu. Maximálny počet bodov 100 bolo možné dosiahnuť v prípade, ak by študent odovzdal úplnú prácu o 2 hodiny skôr. Čas však nebol najpodstatnejší. „Častým problémom v praxi je kvalita výkresov vytvorených z BIM modelu (hrúbky čiar, šrafy), preto sme sa zamerali v hodnotení aj na túto časť“ približuje hodnotenie súťaže Ing. Michal Borovička, Bouda Masár architekti. Rozhodcovia kontrolovali tiež, či sú jednotlivé výstupy vytvorené priamo z modelu, alebo sú dotvárané pomocou 2D prvkov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je model v poriadku, ale skúsený odborník veľmi rýchlo zistí, aké chyby obsahuje. Tieto chyby obyčajne majú veľký vplyv na ďalšie využitie modelu.

Súčet bodov z jednotlivých hodnotených kritérií prezradil výsledné poradie. Vyhodnotenie prebehlo v Klube SvF – Caffé Shupitoo na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a priamo na mieste boli ocenení súťažiaci na prvých piatich priečkach:

1. Tomáš Kučo, SvF STUBA, Revit – 66 bodov
2. Katarína Kollárová, SvF STUBA, Allplan – 64 bodov
3. Tomáš Perďoch, SPŠ-s ZA, Revit – 56 bodov
4. Michal Steinhubel, Archicad, SvF STUBA – 50 bodov
5. Andrej Čambora, SvF STUBA, Revit – 48 bodov

BIM

Tomáš Kučo - Majster Slovenska, na foto zľava - Peter Makýš (SvF STU, BIMaS), Tomáš Kučo, Michal Pasiar (BIMaS, Acrea), Darina Lalíková (Eurostav), Dušan Štefanides (Obermeyer Helika), Jozef Derzsi (Subaru), Tomáš Funtík (BIMaS, SvF STU)

V mene organizátora sa chcem poďakovať rozhodcom súťaže BIM CHALLENGE, ktorými boli Ing. Michal Borovička, Bouda Masár, Architekti, Ing. Peter Hanuliak, PhD., Stavebná Fakulta STU, Ing. Peter Balco, Archicad Expert, Bc. Marek Fedor, Allplan Expert, Ing. Martin Kubica, Revit Expert, Ing. Tomáš Čermák, Revit Expert a samozrejme všetkým partnerom, ktorí prispeli k úspešnému 1. ročníku súťaže!

BIM

Ing. Tomáš Funtík, PhD., hlavný koordinátor súťaže
Stavebná fakulta, STU v Bratislave, BIM asociácia Slovensko