Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave sa môže ako prvá fakulta na Slovensku hrdiť virtuálnym 3D BIM modelom vlastnej fakulty, ktorý spracovali jej študenti. Reflektuje tak na najnovšie trendy a požiadavky v oblasti navrhovania, realizácie a správy budov, ktoré sa stále častejšie objavujú aj na Slovenskom trhu.

budova fakulty

Krátka virtuálna prehliadka Stavebnej fakulty je TU.

Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný model stavby, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas životného cyklu objektu potrebovať. Študent Tomáš Biksadský:Pri práci na modeli som si uvedomil, že projekt nemusí byť iba prázdnym zhlukom čiar, ale ozajstnou virtuálnou realitou“. Pri spracovávaní modelu sme sa museli viac zamerať na prácu projektového tímu. Výhodou BIM-u oproti tradičnému projektovaniu je možnosť súbežnej práce na modeli viacerými projektantami a profesiami, čím možno dosiahnuť výrazné skrátenie celkového času projektovania.

Pri vyhotovovaní modelu sme konfrontovali skutočný stav s pôvodnými výkresmi a zistili sme mnohé nezrovnalosti. Študent Lukáš Biskupič: „Keď sme dostali do rúk projektovú dokumentáciu budovy, bolo veľmi náročné sa v nej zorientovať. Dnes máme všetky informácie a dáta na jednom mieste v 3D BIM modeli.

Tento model môže byť využitý napríklad na rýchlu navigáciou na fakulte alebo na dynamickú tvorbu rozvrhov s 3D zobrazením. Študent Rastislav Kalnovič: Keď som prišiel na Stavebnú fakultu po prvý krát, mal som veľký problém zorientovať sa v komplexe budov. Vďaka takémuto modelu sa nikto v budove nestratí.

Využiteľnosť dát z modelu je takmer neobmedzená a v zahraničí je bežné, že sa model využíva ako základ pre Facility management. Študent Andrej Slováčik:Aj vďaka tomuto modelu je BIM už súčasnosťou, nie len budúcnosťou.Čím chcel vyzdvihnúť najmä možnosť využitia BIM modelu pre oblasť správy a prevádzky budovy, na ktorú sa zameriava vo svojej diplomovej práci.

Sú pre Teba najnovšie trendy výzvou? Hľadáš inovácie a možnosť praktických aplikácií vo výučbe? Buduj svoju kariéru na SvF STU v Bratislave.

Poďakovanie patrí tímu študentov, ktorý tvorili: Bc. Tomáš Biksadský, Bc. Lukáš Biskupič, Bc. Rastislav Kalnovič, Bc. Andrej Slováčik a ktorí model spracovali. Konzultácie a odborné skúsenosti poskytli - Ing. Tomáš Funtík, PhD., Ing. Peter Balco.

Katedra technológie stavieb SvF STU v Bratislave