Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vo veľkom átriu Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) sa už pravidelne konajú rôzne podujatia. Jedno z mnohých neformálnych stretnutí študentov a profesorov sa konalo v uplynulú stredu, 3. mája.

Napriek školským povinnostiam, súvisiacim s ukončením letného semestra, sa nádvorie átria postupne zaplnilo študentami. Možno aj preto, že v úvode popoludňajšieho programu bola prednáška absolventky Stavebnej fakulty SVŠT (Slovenskej vysokej školy technickej, dnešnej STU) prof. Zuzany Sternovej, riaditeľky Technického a skúšobného ústavu stavebného. Témy - efektívnosť výstavby a obnova budov z hľadiska energetickej hospodárnosti, ako i uplatňovanie progresívnych technológií doma i vo vyspelom zahraničí, spojenie teórie a praxe, resp. zaúčanie sa v podnikoch pre perspektívnu budúcu samostatnú prácu – boli pre študentov viac ako pútavé.

Nasledujúca časť programu bola určená na pobavenie – zaujímavé rozprávanie organizátora Cyklotripu 2017 Ing. arch. Martina Hépala doplnili rôzne hry, súťaže a opekanie špekáčikov nad skutočnou pahrebou zo žeravých uhlíkov a popola avšak umelo vytvoreného ohniska. Náladu zamračeného a rozpršaného dňa “vylepšili” všetkým prítomným chutné palacinky, minerálka, kofola a pivo.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka