Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí a na Slovensku (ISSN 1338-0400).

Bulletin 3/2011 si môžete prečítať/stiahnuť na:

http://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2011/BS_3_2011.pdf

Témou čísla je Národný štipendijný program na podporu mobilít, výzva na predkladanie žiadostí o štipendium a cestovný grant (uzávierka 15. mája 2011).