Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V stredu 22. apríla 2009 sa na Stavebnej fakulte STU konala Burza pracovných príležitostí. Prítomní zástupcovia spoločností a firiem oslovovali študentov  - končiacich bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdiá - s cieľom získať do ponúkaných brigád, praxe i trvalého pracovného pomeru kvalitných zamestnancov. Študentom Stavebnej fakulty STU sa tak naskytla možnosť informovať sa o požiadavkách zamestnávateľa na rôzne ponúkané pozície. Cudzí jazyk a ukončené inžinierske štúdium, to sú dva základné predpoklady úspešného pohovoru na súčasnom trhu práce. Nie menej dôležitým aspektom vzťahu vysokých škôl a trhu práce je tiež skladba študijných odborov - nie vždy sa stotožňuje so záujmom zamestnávateľov.

Vysoké školstvo má momentálne ešte veľa nezodpovedaných otázok - ako sa absolventi zamestnávajú, v akom odbore, či využívajú študijné vedomosti nadobudnuté na vysokej škole a pod.. Vyslovené a štatisticky zdokumentované odpovede na tieto otázky však predpokladajú plnohodnotnú platformu vzájomného zbližovania sa vysokých škôl a zamestnávateľov.

Burza pracovných príležitostí zrealizovaná na Stavebnej fakulte STU dokumentuje, že spolupráca s firmami sa perspektívne skvalitňuje a zintenzívňuje, čoho dôkazom sú časté spoločné stretnutia v rámci iných grémií, ako je vedecká rada SvF, priemyselná rada SvF - na ktorých sa všetky predložené pripomienky prerokúvajú.

Celkovú atmosféru akcie prišiel zdokumentovať aj štáb študentskej televízie MC2, ktorá je multimediálnym centrom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.