Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Slovenská spoločnosť údržby (SSU) vypisuje cenu o inžiniersku diplomovú prácu z oblasti údržby vypracovanú v roku 2008. Kópiu diplomovej práce (stačí na CD nosiči) je potrebné poslať do 28.2.2009. Cená je spojená s finančnou odmenou 333 €. Bližšie informácie na adrese ssu.kocelova@mail.t-com.sk